पुणे शहरपाणीपुरवठा

उप: पुणे शहरातील जल संपत्तीबाबत

सध्या पुणे हे स्वत: ला पाण्यात स्वत: ला पुरेसा करण्यासाठीच जबाबदार नाही तर आपल्या शेजारच्या जिल्ह्यांना पाणी पुरवण्यासाठीसुद्धा जबाबदार आहे. खरे म्हणजे खुद्द पुण्यालाही पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. असे समजते की, पाणी संकटावर मात करण्यासाठी 24 x 7 योजना देखील विचारात घेण्यात येत आहे, तथापि, ती पूर्ण करण्यास बराच वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
विद्यमान पाणी टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता जर काही उपायात्मक योजना केली गेली तर निश्चितपणे संकटावर मात करता येईल आणि सध्याच्या पाणी टंचाई परिस्थितीत सुधारणा करण्यास मदत होईल. त्यासाठी खालील उपाय सुचवण्यात येत आहेत:

1) पाणी शुध्दीकरण प्रकल्पांसह 1 टीएमसीक्षमतेच्या तलावांची निर्मिती पुण्याजवळकेल्यास आणि त्यायोगे पुण्यातील पाणी पुरवठ्यात वाढ होईल.
2) पुणे शहरातील सध्याची पाणी वितरण व्यवस्था काही पन्नास साठ वर्षांपूर्वीची आहे आणि आता खूप जुनी झाली आहे. ती पूर्णपणे बदलणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाण्याची गळती थांबवता येईल आणि पाणी पुरवठा करणे सुद्धा सुलभ होईल.
3) पुण्याजवळील भाम आसखेड धरणातून 3 टीएमसीच्या पुरवठ्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. कोट्यवधी रुपये देण्यास सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याने ही योजना देखील रेंगाळली आहे. ही योजना अंमलात आली तर पुणे शहराच्या इशान्य भागामध्ये - येरवडा, नगररोड इत्यादि भागांतराहणाऱ्या दहा लाख लोक लोकांना पाणी मिळेल. म्हणून याबाबत तात्काळ निर्णय घेतला जावा.
4) 6.5 टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरासाठी नदीत सोडता येईल. हे काम शक्य तितक्या लवकर पूर्ण केल्यास, 6.5 टीएमसी पाणी शेतीसाठी वापरता येईल आणि खडकवासला धरणातून अतिरिक्त पाणी पुणे शहरासाठी उपलब्ध असेल.
5) ज्या सोसायटीमध्ये १२५ हून जास्त फ्लॅटअसतील त्या संबंधित सोसायटी / विकासक अंमलबजावणी प्रकल्पांसाठी स्वत: चा वॉटर प्रोसेसिंग रिसायकलिंग प्रकल्प असणे अनिवार्य आहे. तथापिहे प्रकल्प कार्यरत आहेत किंवा नाहीत आणि ते योग्यरित्या कार्य करत आहेत किंवा नाही हे तपासणे आवश्यक आहे.
6) खडकवासला ते कंटोनमेंट वॉटर सेंटरपर्यंत 2500 मि.मी. व्यासाचे पाईप टाकण्याचे काम सुरू आहे. जर हे काम शक्य तितक्या लवकर पूर्ण केले तर बंद पाईप्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होईल.
7) पुणे शहराच्या पाणीपुरवठा केंद्रात सुमारे 2 ते अर्धा फूट उंचीपर्यंत गाळ आहे. तत्कालीन महापालिकेच्या आयुक्तांनी रोबो च्या माध्यमातून या गाळ काढण्याचे सुचवले आहे. हे कामसध्याअतिशय संथ गतीने चालू आहे. जर हे काम लवकर पूर्ण केले तर जलशुद्धीकरण केंद्राची साठवण क्षमता वाढेल.
8) खडकवासला, पानशेत, वरसगाव येथील धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर निवास बांधकाम केले जात आहे. यावर बंधन घालणे आवश्यक आहे अन्यथा या निवासी क्षेत्रातील निचरा पाण्याचा प्रवाह धरणांच्या पाण्यात फेकला जाईल. धरण क्षेत्रात निवासी बांधकामासाठी काही कठोर नियम असणे आवश्यक आहे ज्यामुळे धरणांचे पाणी प्रदुषित होणार नाही. त्यामुळे धरण क्षेत्रात बांधकाम संबंधित सख्त नियमावली / कायदे तयार करणे आवश्यक आहे.
9) या सर्व तीन धरणात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साठला जातो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गाळ कसा काढला जाईल याचा राज्यपातळीवर विचार होणे आवश्यक आहे. या तिन्ही धरणातून गाळ काढून टाकण्यामुळे निश्चितपणे या धरणाची साठवण क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
10) कात्रज, येवलेवाडी, जांबुळवाडी इत्यादीसारख्या पाणीटंचाईच्या शहरी क्षेत्रात लहान आकाराच्या धरणांची उभारणी करणे शक्य आहे. ती धरणे संबंधित क्षेत्रांना पाणीपुरवठा करण्याची काळजी घेऊ शकतात, ज्यामुळे खडकवासला आणि इतर धरणातून पुरवठय़ाचा पुरवठा कमी करता येईल.
11) खडकवासला आणि इतर धरणामधील सेटलमेंट माती नियमितपणे काढल्याने त्यांच्या क्षमतेत सुधारणा होऊ शकेल. ही धरणे अस्तित्वात
12) पर्यंत शेतीकरिता ग्रे वॉटर वापरल्यास धरणांमधील8 टीएमएमसी पाण्याची बचत होईल.
13) पुण्यात आणि परिसरातील सर्व वापरकर्त्यांना पाणी मीटर लागू करणे.

आबा बागूल
नगरसेवक,पुणे महानगरपालिका. .